Read how to open files in File Open Database.

iolo goch Quotes

Iolo Goch Quotes

 

Quotes

  • Gorau Cymro tro trylew Biau'r wlad, lin Bywer Lew, Gwr meingryf, gorau mangre, A phiau'r llys; hoff yw'r lle.
  • Ni rydd farn eithr ar arnawdd, Ni char yn ei gyfar gawdd. Ni ddeily rhyfel, ni ddilyn, Ni threisia am ei dda ddyn. Ni bydd ry gadarn arnam, Ni yrr hawl gymedrawl gam.
  • Gwn mai digrifach ganwaith Gantho, modd digyffro maith, Gaffel, ni'm dawr heb fawr fai, Yr aradr crwm a'r irai, No phed fai, pan dorrai dwr.
  • Ni cheffir eithr o'i weithred Aberth Crist I borthi cred. Bywyd ni chaiff, ni beiwn, Pab nac ymherawdr heb hwn, Na brenin naelwin hoywlyw, Dien ei bwyll, na dyn byw.
  • Cnwd a gyrch mewn cnodig ar, Cnyw diwael yn cnoi daear. E fynn ei gyllell a'i fwyd A'i fwrdd dan fon ei forddwd. Gwr a'i anfodd ar grynfaen, Gwas a fling a'i goes o'i flaen.
  • Aredig, dysgedig yw.
  • iolo goch

Quotes by Famous People

Who Were Also Born On Who Also Died On

Copyright © www.quotesby.net